Wygrana Chelsea z Brighton.

Wygrana Chelsea z Brighton.